25 Januari 2011

Penjodoh Bilangan dan Ayat Pasif Semu

Sari “Soal Jawab Bahasa” (SJB), majalah Pelita Bahasa, Oktober 2010.

1. Penjodoh bilangan termasuk dalam aspek tatabahasa. Oleh itu frasa seperti “beberapa peniaga”, “menangkap 20 anjing liar” dan “karangan yang panjangnya 200 perkataan” tidak gramatis. Frasa yang gramatis ialah “beberapa orang peniaga”, “menangkap 20 ekor anjing liar” dan “karangan yang panjangnya 200 patah perkataan”.

2. Dalam bahasa Melayu terdapat ayat pasif semu. Ayat pasif semu bukan berasal daripada ayat aktif. Ayat pasif semu berdiri sendiri. Contohnya, “Kaca yang tajam terpijak oleh Aminah”.

3. Ada juga ayat aktif transitif yang tidak boleh dipasifkan. Contohnya, “Keindahan tempat itu menarik kehadiran pelancong”. Kita tidak boleh menukar bentuk ayat ini menjadi *“Kehadiran pelancong ditarik oleh keindahan tempat itu”.

Tambahan MIAR
Pihak media, khususnya media cetak, cenderung menggugurkan penjodoh bilangan. Pihak media seperti itu ibarat bapa ketam dan kita tidak wajar mengikut ajaran bapa ketam itu.

Tiada ulasan: