18 April 2011

Bahasa Menunjukkan BangsaKamus Dewan: bangsa 1. jenis manusia daripada satu asal keturunan; 2. kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan; 3. macam, jenis; 4. jantina, jenis kelamin; 5. darjat tinggi, keturunan mulia.

Jadi, perkataan "bangsa" dalam ungkapan "bahasa menunjukkan bangsa" mungkin membawa makna yang pertama, kedua atau ketiga. Sebagai ungkapan umum/asal, rujukannya lebih kepada makna yang kelima. Pada saya, dalam animasi ini, makna yang kedua cuba ditonjolkan, di samping berkonotasi dengan makna yang pertama.

Tiada ulasan: