24 Julai 2011

Tentatif Ialah Sementara (Belum Muktamad)

Ini ialah penjelasan makna tentative dalam Kamus Bahasa Inggeris seperti yang terdapat di Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM): tentative adj indefinite, sementaraan: the offer was only ~, and has to be confirmed, tawaran itu hanya sementaraan dan mesti disahkan; this is only a ~ arrangement, ini hanyalah persediaan sementaraan.

Kamus Dewan Edisi Keempat di PRPM mencatatkan dua makna tentatif (téntatif): 1. tidak muktamad (pasti) atau masih boleh berubah; 2. buat sementara waktu: beberapa langkah ~ diambil utk memasukkan sains sepenuhnya ke dlm skop sosiologi ilmu pengetahuan.

Daftar istilah Malaysia di PRPM mencatatkan lima istilah sumber dan istilah sasar bagi perkataan tentatif, seperti yang berikut:

tentative ® tentatif (perubatan)
tentative diagnosis ® diagnosis tentatif (veterinar)
tentative plan ® rancangan tentatif (pentadbiran)
tentatif proposal ® cadangan sementara (ekonomi)
evaluation tentative ® penganggaran tidak muktamad

Dengan berdasarkan sumber ini, nyatalah bahawa tentatif ialah kata adjektif. Kata adjektif ini menerangkan kata nama dalam susunan kata nama + kata adjektif. Dengan berdasarkan sumber ini juga, terdapat tiga kata seerti bagi tentatif, iaitu sementara, sementaraan dan tidak muktamad. Ungkapan contoh pula ialah cadangan sementara/tentatif, diagnosis tentatif, langkah tentatif, penganggaran tidak muktamad/tentatif, persediaan sementaraan/tentatif dan rancangan tentatif.

Dengan berdasar ungkapan contoh ini dapatlah kita bentuk beberapa banyak ungkapan lain. Tiga ungkapan yang kerap kita gunakan ialah program tentatif , atur cara tentatif dan jadual tentatif. Ungkapan seperti *tentatif program, *tentatif atur cara dan *tentatif jadual kerap kita temukan. Susunan ungkapan ini silap.

Penjelasan ini juga menunjukkan bahawa kata tentatif bukanlah sinonim bagi kata program atau atur cara.

Tiada ulasan: