29 Mac 2012

Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB)

Banyak udang banyak garam.

Berdasarkan maklumat dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kamus Dewan dan Kamus Pelajar menggunakan ungkapan “Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu”, Indonesia menggunakan ungkapan “Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu” dan Brunei menggunakan ungkapan “Organisasi/Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu”. Ejaan ungkapan itu yang digunakan oleh Khidmat Nasihat DBP ialah “Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu” dan “Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu”, iaitu ada variasi penggunaan huruf dalam kata ganda.

Pada tahun 2006 Dr. Sulaiman Masri mengatakan, ungkapan yang persis ialah “Pertubuhan Bangsa Bersatu”. Adnan Haji Awang mengulas isu ini dalam Utusan Malaysia, 13 September 2006. Beliau merumuskan, kebiasaan kita dan pandangan Dr. Sulaiman betul.

Jikalau ungkapan “Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu” bukan jenama atau ungkapan yang terdaftar di bawah mana-mana akta di Malaysia, maka penukaran ungkapan itu menjadi “Pertubuhan Bangsa Bersatu” boleh kita lakukan. Kita ada pilihan, iaitu meneruskan kebiasaan yang silap atau menggunakan ungkapan baharu yang persis.

Mungkinkah mana-mana pihak menyaman media yang menggunakan ungkapan “Pertubuhan Bangsa Bersatu”? Entahlah.

Perbuatan Kementerian Pelajaran dan DBP yang menggunakan nama mata pelajaran “Bahasa Malaysia” bagi menggantikan nama mata pelajaran “Bahasa Melayu” pun tidak disaman. Bahkan tidak berapa “kerat” orang yang kisah hal ini.

Sebelum itu, perbuatan penguasa memperlekeh Perlembagaan, akta dan Rukun Negara melalui dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) pun ada orang tidak kisah; bahkan ada pihak menuntut agar PPSMI dikekalkan! Hal ini bukan aneh dan sememangnya benar.

Perbincangan.

Tiada ulasan: