25 April 2012

Tuntunan Bahasa 2: Kata Alu-aluan


Wacana yang di bawah ini ialah transkripsi suara Dr. Haji Awang Sariyan dalam klip video Tuntunan Bahasa Siri 2 yang disiarkan di Facebook Kembara Bahasa Melayu Mahawangsa pada 23 April 2012.

Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera.

Kata kali ini yang ingin saya bincangkan bersama-sama dengan saudara dan saudari ialah kata alu-aluan ataupun *kata-kata aluan. Ungkapan ini biasa kita temukan dalam buku cenderamata ataupun dalam atur cara majlis – majlis perasmian, majlis-majlis yang lain. Soalnya manakah bentuk yang benar, adakah kata alu-aluan ataupun *kata-kata aluan?

Untuk melihat yang manakah yang betul, maka kita harus melihat apakah kata dasar kata itu, adakah alu ataupun alu-alu? Dalam kamus jelas ditunjukkan bahawa alu bermakna antan. Maka kalau kita *mengalukan orang datang, maka bengkaklah kepala orang yang berkunjung ke rumah kita. Jelas bahawa kata dasar bagi kata alu-aluan itu ialah alu-alu. Alu-alu diberi imbuhan, mengalu-alukan bererti menyambut, menyambut kedatangan tamu. Maka itu bentuk yang benar ialah kata alu-aluan, bukan *kata-kata aluan.

Sekali lagi saya mengajak saudara dan saudari memastikan ketepatan penggunaan kata itu dengan merujuk kepada kamus kerana kamus menunjukkan kata dasar dan bentuk terbitan kata itu dengan makna yang betul.

Tiada ulasan: