07 Januari 2013

Kedua-dua Mempelai

Saya sudah biasa menggunakan perkataan mempelai. Perkataan itu saya warisi daripada orang yang lebih tua daripada saya, termasuk emak saya. Berdasarkan pengalaman berbahasa sejak kecil itu, maka terbentuk dan mantaplah dalam pemikiran saya bahawa mempelai ialah pengantin tanpa mengira lelaki atau perempuan. Berdasarkan pengalaman berbahasa itu juga saya menggunakan ungkapan mempelai lelaki, mempelai wanita dan kedua-dua mempelai.

Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1016) tercatat lema mempelai yang bermaksud pengantin seperti dalam frasa contoh mempelai laki-laki (pengantin laki-laki) dan naik mempelai (menjadi mempelai). Lema mempelai Dalam Kamus Pelajar Edisi Kedua (2009: 514) ditakrifkan sebagai orang yang sedang menjalani istiadat perkahwinan, iaitu pengantin. Frasa contoh yang diberikan ialah mempelai lelaki (pengantin lelaki.) Di bawah lema propose dan bagi ungkapan propose a toast dalam Kamus Inggeris-Melayu Dewan (1992: 1250) terdapat ayat contoh “Bapa saudara pengantin lelaki mengajukan minuman ucap selamat untuk kedua-dua mempelai itu. Hasil carian dengan menggunakan perkataan mempelai di Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) juga menunjukkan bahawa ada ungkapan kedua-dua mempelai.

Tidak terdapat ungkapan mempelai wanita dalam sumber rujukan yang di atas. Walau bagaimanapun, berdasarkan takrif yang diberikan dan kewujudan ungkapan kedua-dua mempelai, dapatlah kita rumuskan bahawa ungkapan mempelai wanita dapat kita terbitkan. Oleh sebab itu, ayat “Mempelai lelaki menjeling mempelai wanita ketika bersanding” betul.

Pada 5 Januari 2013, Profesor Abdullah Hasan menerbitkan nota dalam Kumpulan Facebook Bahasa Melayu Tinggi. Beliau meminta pengacara majlis perkahwinan agar cuba untuk menggunakan ungkapan “kedua-dua pengantin” dan bukannya “kedua-dua mempelai”. Menurut beliau, dalam bahasa Melayu Pulau Pinang “mempelai” bermaksud pengantin lelaki dan “ponu” ialah pengantin perempuan. Menurut beliau lagi, “tidak mungkin dua mempelai iaitu pengantin lelaki bersanding!”

Rasanya, orang Pulau Pinang suka akan nota ini. Saya ingin tahu pandangan orang Sabah, Sarawak dan negeri-negeri lain. Adakah tuan/puan tidak akan menggunakan ungkapan kedua-dua mempelai sesudah membaca nota ini?

Tiada ulasan: