14 Januari 2013

Tanda Seru

1. Ayat yang menggunakan tanda seru yang tepat ialah
(A) Aduh, pedihnya!
(B) Aduh! Pedihnya.
(C) Aduh! pedihnya.
(D) Aduh! pedihnya!

2. Fadzilah menyeru muridnya agar menggunakan bahasa Melayu baku.

Pilih ayat yang menggunakan tanda seru yang tepat dalam ayat Fadzilah.
(A) Gunakanlah bahasa Melayu baku!
(B) Gunakanlah bahasa Melayu baku!!
(C) Gunakanlah bahasa Melayu baku!!!
(D) Gunakanlah bahasa Melayu baku.!!

Za‘ba dalam buku Pelita Bahasa Melayu Penggal I-- III Edisi Baharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP, 2000: 206) memberikan dua ayat contoh, iaitu “Wah cantiknya kucing ini!” dan “Amboi! Berani ia berkata begitu.” Berpandukan ayat contoh ini, ada kemungkinan kita mengatakan bahawa jawapan soalan pertama ialah (B) dan jawapan bagi soalan kedua ialah (A). Hal ini perlu kita fikirkan beberapa kali kerana Za‘ba menulis buku itu beberapa tahun sebelum terbitan pertamanya pada tahun 1941. Bagi pelajar dan guru Bahasa Melayu, sekiranya pandangan Za‘ba sudah diubah suai oleh buku tatabahasa pegangan kita, iaitu Tatabahasa Dewan, pandangan Za‘ba terpaksalah kita abaikan.

Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2008: 452) menyatakan bahawa “ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan, seperti takut, marah, takjub, geram, sakit, dan sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat, sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata seru yang sering digunakan ialah oh, amboi, wah, cis, eh, aduh, syabas, dan sebagainya.” Sebelas ayat contoh diberikan. Saya petik empat ayat contoh itu:

1. Oh, Tuhanku!
2. Amboi, garangnya!
3. Wah, besarnya kereta abang!
4. Aduh, bisanya!

Tatabahasa Dewan tidak meletakkan tanda seru selepas kata seru di awal ayat. Hal ini bermakna ayat contoh “Amboi! Berani ia berkata begitu” yang diberikan oleh Za‘ba tidak menepati ayat contoh Tatabahasa Dewan. Saya yakin panel penulis buku Tatabahasa Dewan menyedari pandangan Za‘ba. Oleh sebab itu, mereka menggunakan ungkapan “tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat”. Ertinya, ayat “Aduh! Pedihnya” dalam soalan pertama yang sepadan dengan ayat contoh Za‘ba hanya dianggap kurang biasa. Persoalannya, adakah ayat yang kurang biasa dianggap tepat?

Buku Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu (DBP Brunei Darussalam, 2010 dan DBP Malaysia 1992) mengatakan bahawa tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan. Antara ayat contoh yang diberikan termasuklah “Wah, bukan main!” dan “Aduh, sakitnya!” Dari segi penggunaan tanda baca, panduan yang terdapat dalam buku Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu lebih berwibawa daripada buku Tatabahasa Dewan. Hal ini dikatakan demikian kerana kandungan buku Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu dipersetujui oleh Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim). Oleh sebab itu, berdasarkan Tatabahasa Dewan dan Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu, jawapan yang tepat bagi kedua-dua soalan yang dikemukakan ialah (A).

Sebagai tambahan, antara ayat contoh yang terdapat dalam buku Gaya Dewan (1995: 74) termasuklah “Amboi, cantiknya pakaian dalam almari cermin itu!” dan “Wah, besarnya kereta awak!” Gaya Dewan dan sumber berwibawa yang sudah dinyatakan tadi menggunakan hanya satu tanda seru di hujung ayat. Hal yang sama ditegaskan oleh khidmat nasihat Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) DBP pada 10 Januari 2013. Soalan yang dikemukakan ialah, “Wah, cantik betul bunga itu!!! Tiga tanda seru digunakan dalam ayat ini bagi menunjukkan kesungguhan. Apakah pandangan pihak khidmat nasihat?” Jawapan yang diberikan ialah “Menurut penerbitan Gaya Dewan, hanya satu sahaja penggunaan tanda seru.”

Jikalau saya menulis, “*Mengapa? Awak tidak datang?” tentu saya diketawakan. Hal ini berlaku kerana kita tahu bahawa tiada tanda tanya selepas kata tanya mengapa, apa, di mana dan sebagainya. Kini katakan saya menulis ayat “Aduh! Sakitnya kakiku.” Saya rasa banyak rakan menganggap ayat yang saya tulis ini tepat padahal, berdasarkan penjelasan tadi, cara penulisannya tidak tepat. Penegasan saya di sini ialah “ayat yang dituliskan” bukannya “ayat yang diucapkan”.

Sebagai kesimpulannya, tanda baca yang mengikuti kata seru di awal ayat ialah tanda koma dan bukannya tanda seru. Seperti tanda noktah dan tanda tanya, hanya satu tanda seru perlu diletakkan di hujung ayat.

Tiada ulasan: