05 Januari 2009

Pengajaran Kemahiran Mengeja: Konsep Ejaan

Kamus Inggeris-Melayu Dewan (2002) mentakrifkan ejaan sebagai “susunan huruf yang diterima untuk sesuatu perkataan”. Misalnya, dalam perkataan “ikan” terdapat empat huruf. Susunan huruf yang diterima untuk perkataan “ikan” ialah “i” di tempat yang pertama, “k” di tempat yang kedua, “a” di tempat yang ketiga, dan “n” di tempat yang keempat. Susunan lain seperti “kain”, “naik”, “kian” dan “kina” (kuinin) tidak diterima untuk ejaan perkataan “ikan”. Namun susunan itu diterima sebagai ejaan perkataan yang berkenaan. Susunan seperti “aink” dan “knai” tidak diterima sama sekali untuk ejaan perkataan “ikan” walaupun empat hurufnya tetap sama. Jika satu atau lebih huruf ditinggalkan seperti “ika”, “kan”, dan “ik”; susunan huruf ini juga tidak diterima sebagai ejaan perkataan “ikan”.

Edisi baharu tulisan ini di sini: http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2012/10/konsep-ejaan-dan-mengeja.html

Tiada ulasan: