17 Mac 2009

Perkembangan Ialah Perihal Berkembang

Sari “Soal Jawab Bahasa”, majalah Pelita Bahasa, Mac 2009.

1
Kembang → berkembang → perkembangan (awalan ber- menjadi per-). Jadi, pengembangan ialah perihal berkembang.

Kembang → mengembangkan → pengembangan (awalan menge- menjadi penge-). Jadi, pengembangan ialah usaha mengembangkan sesuatu.

2
Perkataan atau mempunyai makna yang hampir sama dengan perkataan ataupun – boleh bertukar ganti dalam ayat.

Tiada ulasan: