18 Mac 2009

Resolusi 2 KKM II: Kenegaraan dan Perlembagaan

Masukan terdahulu:
Berita Kongres Kebudayaan MelayuResolusi 1: Kebudayaan Nasional

1. Kami menegaskan bahawa Malaysia ialah negara persekutuan terdiri daripada Negeri-Negeri Melayu/Bumiputera sebagai kelangsungan utuh daripada sejarah Negeri-Negeri Melayu/Bumiputera dan pada zaman tadbiran kolonial yang telah diserahkan kembali kepada Raja-Raja dan wakil-wakil rakyat Malaysia pada tarikh kemerdekaan dengan segala persetujuannya termaktub dalam semua undang-undang perlembagaan negara.

2. Kami menegaskan bahawa pelbagai Perkara dalam Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada keutuhan kenegaraan Melayu sebagai teras mulia dan sakral bagi perundangan itu. Maka dengan itu, kami mendesak dan menuntut semua rakyat menghormati semua peruntukan dalam semua undang-undang perlembagaan itu tanpa tafsiran terpilih-pilih dan serong terhadap setiap peruntukannya.

3. Kami menghormati prinsip “pemisahan kuasa” dalam Perlembagaan negara dan yakin terhadap fungsi pemerintahan adil yang tersirat dalam prinsip itu, maka dengan itu kami juga menuntut agar Perlembagaan tidak dipinda sewenang-wenangnya sehingga menyebabkan kemuliaan raja, kepentingan rakyat dan hak istimewa Melayu/Bumiputera dan serta hak asasi semua rakyat menjadi lemah dan remeh.

4. Keseimbangan kuasa antara kedaulatan serta kemuliaan raja dan rakyat mestilah sentiasa terpelihara melalui adat-istiadat atau konvensi kenegaraan dan pemerintahan demokrasi yang adil dan penuh tanggung-jawab dan beradab; kedua-dua pihak ini ialah pengimbang wajar terhadap kemutlakan kuasa masing-masing demi kewujudan seluruh bangsa.

Tiada ulasan: