18 Mac 2009

Resolusi Kongres Kebudayaan Melayu II


Kami, para peserta Kongres Kebudayaan Melayu II yang bersidang di Wisma Sejarah dengan segala rela hati menerima semua peruntukan utama dan semua perincian terhadap peruntukan utama resolusi-resolusi ini. Kami menyerahkannya kepada kerajaan sebagai piagam dan pegangan kami demi keutuhan negara dan kesejahteraan bangsa Malaysia kini dan masa hadapan.

Kami turunkan tanda tangan sebagai pengesahan terhadap cita dan harapan kami seperti termaktub dalam resolusi ini.

Resolusi 1: Kebudayaan Nasional
Resolusi 2: Kenegaraan dan Perlembagaan
Resolusi 3: Sistem Politik
Resolusi 4: Sistem Ekonomi
Resolusi 5: Sistem Pendidikan
Resolusi 6: Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian
Resolusi 7: Media
Resolusi 8: Islam
Resolusi 9: Perpaduan Bangsa
Resolusi 10: Globalisasi

Y. Bhg. Dato’ Narliza Rafli
Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara

Y. Bhg. Dato’ Termuzi Haji Abdul Aziz

Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

Y. Bhg. Dato’ Haji Omar Mohd Hashim
Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia

Y. Bhg. Tan Sri Profesor Emeritus Dato’ Dr Ismail Hussein

Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA)

Termaktub di Wisma Sejarah
Jalan Tun Abdul Razak
Kuala Lumpur

Pada 17 Mac 2009
Bersamaan 20 Rabiulawal 1430H

Lampiran: Berita Kongres Kebudayaan Melayu II

Tiada ulasan: