28 April 2009

Ejaan Bersempang seperti “E-Mel”

Yang berikut ialah perkataan bersempang seperti “e-mel”. Perkataan “e-mel” dimasukkan juga dalam senarai ini sebagai perbandingan.

e-dagang - ٳي-داڬڠ
e-grup - إي-ڬروڤ
e-Jawi - إي-جاوي
e-mel – إي-ميل
e-sastera - إي-سسترا
k-ekonomi - كي-ايكونومي
Perhatian: Fon tulisan Jawi di atas ialah ArialJawi.

Jikalau ada perkataan lain seperti perkataan di atas, mohon catatkan perkataan itu dalam ruangan ulasan.

Tiada ulasan: