28 April 2009

Ejaan dan Sebutan “Meng-e-melkan”

e-mel – [i.mél] - إي-ميل

ber-e-mel – [ber.i.mél] - بر-إي-ميل

di-e-melkan – [di.i.mél.kan] - د-إي-ميلكن

e-melkan - [i.mél.kan] - إي-ميلكن

ku-e-melkan - [ku.i.mél.kan] - كو-إي-ميلكن

meng-e-mel - [meng.i.mél] - مڠ-ٳي-ميل

meng-e-melkan - [meng.i.mél.kan] - مڠ-إي-ميلكن

Perhatian: Fon tulisan Jawi di atas ialah ArialJawi.

Tiada ulasan: