25 April 2009

Penolong Guru Bahasa Melayu

Oleh Mohd Isa bin Abd Razak

Antara guru yang sibuk di sekolah dan di institusi pendidikan ialah guru Bahasa Melayu. Kesibukan itu berlaku kerana guru Bahasa Melayu selalu mendapat tugas yang memerlukan kecekapan lisan dan penulisan. Antara tugas yang memerlukan kecekapan lisan yang tinggi ialah mengacarai majlis rasmi. Antara tugas yang memerlukan kecekapan penulisan yang tinggi pula ialah menulis minit mesyuarat.

Guru Bahasa Melayu yang sibuk tentu memerlukan penolong. Penolong itu hendaklah sesuatu yang berwibawa. Contoh sesuatu yang berwibawa itu ialah Tatabahasa Dewan dan Kamus Dewan. Guru Bahasa Melayu yang tidak menggunakan kedua-dua sumber ini ibarat kehilangan dua orang penolong yang setia.

Satu lagi penolong guru Bahasa Melayu ialah majalah Pelita Bahasa. Editor Pelita Bahasa, Armin Azhari Saleh sendiri menyatakan bahawa majalah itu ialah penolong guru Bahasa Melayu. Beliau berkata demikian dalam ruangan Bingkisan Editor majalah itu keluaran bulan Mac 2009.

Bagaimanakah Pelita Bahasa dapat menjadi penolong Guru Bahasa Melayu? Soalan ini dijawab dengan baik oleh Nawi Ismail. Dalam tulisannya yang bertajuk “Penolong Guru Bahasa Melayu” dalam majalah itu, Nawi memberikan 10 tip untuk menjadikan Pelita Bahasa sebagai penolong guru Bahasa Melayu. Antara tip itu termasuklah menjadikan Pelita Bahasa sebagai rujukan.

Dalam majalah keluaran yang sama, Armin A. Saleh dan Mohidin Malek menjelaskan pula cara pensyarah, guru pakar, guru, pelajar dan beberapa golongan lain memanfaat majalah itu. Mereka menjelaskan hal itu dalam artikel yang bertajuk “Cahaya Menerangi Kesamaran Bahasa”.

Antara lain, Armin dan Mohidin memaparkan pandangan seorang pelajar tentang Pelita Bahasa. Pelajar tingkatan lima itu menyatakan bahawa dia berkeyakinan akan mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan setelah memanfaatkan kandungan majalah itu.

Selain itu, Armin dan Mohidin juga menceritakan latar belakangan kelahiran majalah itu pada bulan Mac tahun 1989. Menurut mereka, “Selama 20 tahun, Pelita Bahasa memandu masyarakat untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul. Selama itu juga, Pelita Bahasa membimbing masyarakat untuk menyempurnakan penggunaan bahasa Melayu mereka.”

Penulis ialah pembaca tetap Pelita Bahasa sejak terbitan pertamanya. Penulis sudah menggunakan beberapa banyak maklumat dalam majalah itu semasa berkuliah, berbengkel, berceramah dan sebagainya. Namun, penulis berasa terkilan kerana ada rakan pendidik guru Bahasa Melayu tidak mengenali Pelita Bahasa, apalagi membeli dan membacanya.

Penulis juga berasa terkilan kerana, melalui berapa tinjauan, penulis mendapati lebih separuh daripada peserta kursus yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu tidak pernah membaca Pelita Bahasa. Jadi, penulis sedikit pun tidak berasa hairan apabila Nawi Ismail (dalam artikel yang dinyatakan di atas) menulis begini:

“Dalam hal tersebut, penulis berasa amat kecewa apabila ada guru Bahasa Melayu yang bertanyakan penulis tentang nama penerbit Pelita Bahasa. Pada ketika yang lain pula, ada individu yang meminta penjelasan, sama ada benar atau tidak Pelita Bahasa merupakan majalah Persatuan Penulis Terengganu (PELITA).”

Kini persoalannya, dalam tempoh 20 tahun itu berapa banyakkah anggota masyarakat yang bukan guru atau pelajar Bahasa Melayu memanfaatkan majalah Pelita Bahasa untuk memandu masyarakat meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul? Perkara ini baik menjadi renungan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tiada ulasan: