16 Jun 2009

Sari Rencana: Penanda Jamak

Masukan terdahulu: (1) Frasa “Oleh Sebab” Baku (2) Bentuk Klitik

Dua cara menyatakan maksud jamak:

1. Mengulang kata: kereta-kereta, besar-besar dan bersepah-sepah. Satu perkataan hanya memerlukan satu penanda jamak.

Betul: (a) kertas-kertas (jamak) bersepah (tidak perlu jamak) (b) kertas (tidak jamak) bersepah-sepah (jamak). Salah: kertas-kertas (jamak) bersepah-sepah (jamak).

2. Menggunakan kata bilangan: tiga, sepuluh dan berapa. Kata nama yang mengikuti kata bilangan tidak perlu diulang.

Betul: Lima orang (jamak) guru (tidak perlu jamak). Salah: Lima orang (jamak) guru-guru (jamak).

Ada makna jamak tersirat. Contoh: sebakul penuh pisang.

Muhammed Salehudin Aman, “Penanda Jamak”, Dewan Siswa, Februari 2009, halaman 20 – 21

Tiada ulasan: