19 Julai 2009

Rancangan Pengajaran Tahunan/Semester

Rancangan pengajaran tahunan/semester (RPT/S) contoh yang disediakan ini adalah sebagai panduan sahaja. Rancangan ini boleh diubah suai agar lebih menepati keperluan setempat dan semasa. Yang penting unsur-unsur yang terdapat dalam contoh ini perlu ada.

Unsur pertama ialah unit dan minggu. Unit dapat diambil sepenuhnya atau berdasarkan buku teks. Minggu ditetapkan oleh guru sendiri. Satu unit lazimnya dilaksanakan satu hingga dua minggu sahaja.

Unsur kedua ialah tema dan tajuk. Seperti unit, tema dan tajuk juga dapat diambil sepenuhnya atau diubah suai daripada buku teks dan buku aktiviti. Tema lazimnya satu dan sebaik-baiknya diikuti dengan subtema. Contohnya, tema alam sekitar diikuti dengan subtema kebersihan. Tajuk pula boleh satu atau lebih daripada satu. Hal ini bergantung pada pelbagai faktor seperti peruntukan masa, kemudahan sumber, kebolehan murid dan kecekapan guru. Yang penting tajuk itu hendaklah berdasarkan tema yang sama.

Unsur ketiga ialah hasil pembelajaran (HP) dan huraian hasil pembelajaran (HHP) berdasarkan aras yang dapat dipetik sepenuhnya daripada Huraian Sukatan Pelajaran dan disesuaikan juga dengan cadangan HP dan HHP yang terdapat dalam buku teks. Sebaik-baiknya setiap unit mengandungi kemahiran mendengar dan/atau kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Tidak menjadi masalah sekiranya lajur HP dipisahkan daripada lajur HHP.

Unsur keempat ialah cadangan aktiviti. Perkataan cadangan sengaja digunakan seperti yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Hal ini bermaksud aktiviti yang dicadangkan itu boleh diubah suai seperti digugurkan, ditambah atau digantikan dengan aktiviti yang hampir sama.

Penulisan aktiviti itu juga bersifat umum dan dapat dipecahkan kepada beberapa aktiviti kecil. Aktiviti boleh diambil dan disesuaikan atau dirumuskan daripada cadangan aktiviti yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran, buku teks dan buku aktiviti. Yang penting, setiap aktiviti hendaklah berupa penjelasan kemahiran bagi aras yang berkenaan. Tiada ketetapan tentang jumlah aktiviti. Namun, sebagai panduan, sekurang-kurangnya satu aktiviti dapat dibina daripada satu aras kemahiran. Purata enam aktiviti bagi satu minggu dianggap memadai.

Unsur kelima ialah sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Sistem bahasa bukan sahaja mesti diajarkan pada setiap minggu malah pada setiap kali pengajaran. Oleh itu, dua atau lebih sistem bahasa wajarlah dicatat dalam lajur yang berkenaan untuk setiap minggu.

Bagi pengisian kurikulum, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah (KBT) mestilah dirancang untuk setiap minggu. Bagi KBT pula, kemahiran berfikir juga hendaklah dirancang untuk setiap minggu. Sebaik-baiknya dirancangkan empat pengisian kurikulum dalam seminggu.

Selain nilai murni dan kemahiran berfikir, dua lagi pengisian kurikulum lagi dapat dipilih atas kebijaksanaan guru asalkan sesuai dengan aktiviti yang disediakan. Subtajuk pengisian kurikulum di bawah KBT dianggap satu pengisian kurikulum. Jika suka, lajur sistem bahasa boleh dipisahkan daripada lajur pengisian kurikulum.

RPT-S Bahasa Melayu SR Ed 2009

Tiada ulasan: