03 Januari 2010

Blurb dan Kandungan Buku Tertib Mengarang

Bahan ini menjadi lampiran untuk masukan “Tertib Mengarang untuk Penulis Blog dan E-Grup”. Saya menjadikan bahan ini sebagai masukan tersendiri untuk memudahkan kita mencapainya.

Blurb Buku Tertib Mengarang: Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik

Buku Tertib Mengarang: Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik ini dihasilkan khusus untuk membantu para pelajar dan pendidik menghasilkan tulisan atau karangan yang bermutu. Pengarang menegaskan bahawa syarat asas penghasilan tulisan yang bermutu ialah kepatuhan kepada kaedah mengarang yang tertib yang terbahagi kepada tiga tahap. Tahap pertama ialah tahap persiapan atau prapenulisan, yang kedua ialah tahap penulisan sebenar, sementara yang ketiga ialah tahap penyemakan atau pascapenulisan. Penulis yang berdisiplin tidak harus mengabaikan proses mengarang secara tertib itu.

Dalam penghasilan karangan pula, penulis menggunakan pendekatan wacana, iaitu sesuatu tulisan, biar apa pun bentuk atau jenisnya, mestilah disusun dengan menitikberatkan ciri binaan wacana yang utuh, antaranya kesatuan, kepaduan dan jalinan gagasan. Jika wacana dapat dianalogikan dengan hidangan makanan yang terhasil daripada resipi dan gaya olahan masakan yang baik, maka penghasilan karangan yang baik banyak bergantung pada pengolahan gagasan dengan cara yang baik juga. Demikian juga, jika hidangan makanan yang baik bermula dengan pemilihan ramuan atau bahan yang bermutu, maka karangan yang baik dapat dihasilkan hanya apabila penulis menguasai unsur-unsur pembentuk wacana dengan baik, khususnya unsur kata dan ayat yang berkesan.

Buku yang terdiri daripada 21 bab ini menggunakan asas retorik dan stilistik dalam penghasilan karangan, hatta untuk karangan deskriptif, teknis dan profesional. Langkah-langkah mengarang diberikan peringkat demi peringkat dengan contoh yang jelas dengan bantuan rajah serta ilustrasi. Buku ini dapat dianggap memberikan maklumat dan bimbingan dari A hingga Z tentang penulisan yang berkesan. Selain pelajar dapat menggunakan buku ini sebagai pedoman untuk menghasilkan karangan yang baik an pendidik pula dapat menggunakannya sebagai petunjuk untuk mengajarkan penulisan kepada pelajar menurut proses yang tertib. Kalangan lain seperti pegawai tadbir sesuai juga menggunakan buku ini untuk menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan tugas sehari-hari mereka.

Kandungan Buku Tertib Mengarang: Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik

1. Tertib dalam Karang-Mengarang: Apa dan Mengapa?
2. Mengapakah Anda Menulis?
3. Kenal Pasti Pembaca Sasaran Tulisan Anda
4. Mengenal Pelbagai Bentuk Karangan
5. Binaan Karangan Deskriptif yang Jitu
6. Ayat yang Berkesan
7. Ayat yang Padu
8. Penegasan sebagai Ciri Ayat yang Berkesan
9. Ciri Kepelbagaian dalam Ayat yang Berkesan
10. Pentingnya Kesejajaran dalam Ayat yang Berkesan
11. Penalaran dan Logika dalam Ayat yang Berkesan
12. Pentingnya Rangka Karangan
13. Analisis dan Ulasan Rangka Karangan
14. Merangka Karangan dalam Bentuk Peta Minda
15. Daripada Rangka Menjadi Karangan
16. Pendahuluan Karangan: Contoh dan Ulasan
17. Membina Perenggan yang Berstruktur
18. Jenis-jenis Perenggan dan Kaedah Membinanya
19. Syarat-syarat Perenggan yang Utuh
20. Menilai Karangan Sendiri
21. Kesilapan Umum Bahasa dalam Penulisan

Tiada ulasan: