18 Januari 2010

Program Literasi dan Numerasi (LINUS) 2010

Bermula pada tahun 2010 Program LINUS menggantikan Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M).

LINUS ialah singkatan Literacy and Numeracy Screening. Minister Key Performance Indicators (MPKI) Kementerian Pelajaran Malaysia menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.

Literasi ialah kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah. Murid juga perlu menggunakan kemahiran membaca dan menulis itu dalam pembelajaran serta komunikasi harian.

Numerasi pula ialah kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik. Murid perlu memahami idea matematik yang mudah. Mereka perlu menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik itu dalam kehidupan harian.

Pelaksanaan LINUS bermula pada tahun 2010. Murid-murid tahun 1 mengalami ujian saringan. Ujian saringan pertama dijadualkan pada bulan Mac, saringan kedua pada bulan Jun dan saringan ketiga pada bulan September.

LINUS - Konsep Literasi

Masukan/pautan yang berkaitan:
1. http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2009/11/modul-literasi-bahasa-melayu-tahun-satu.html
2. http://www.scribd.com/search?cat=google_ajax&q=Modul+Linus
3.

Tiada ulasan: