10 April 2010

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993: Pelaksanaan Sebutan Baku

Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
Blok J, Paras 7
Pusat Bandar Damansara
50604 Kuala Lumpur.

Ruj. Kami : KP(BS)8591/Jld.7/(56)
Tarikh : 30 September 1993

Semua Ketua Bahagian
Kementerian Pendidikan
Semua Pengarah Pendidikan Negeri.

Y. Bhg. Datuk/Tuan/Puan,

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993: Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan telah memutuskan bahawa Bahasa Melayu sebutan baku akan diwajibkan dalam peperiksaan seperti berikut:

i. Mulai 1994: Ujian Lisan Bahasa Melayu tahun 6 bagi SK/SRK yang dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah.
ii. Mulai 1994: Ujian Lisan Bahasa Melayu Tingkatan III yang dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah.
iii. Mulai 1994: Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM yang dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Peperiksaan.

2. Ke arah penyempurnaan pelaksanaan tersebut semua Maktab Perguruan, Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah hendaklah memiliki bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran seperti berikut:

i. Pedoman Sebutan Bahasa Melayu, DBP, 1988
ii. Daftar Umum Sebutan Bahasa Melayu, DBP, 1991
iii. Daftar Kata Bahasa Melayu, DBP (dijangka terbit Mac 1994)
iv. Modul Panduan Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia, DBP, 1989

3. Untuk memantapkan lagi penguasaan Bahasa Melayu sebutan baku, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta upacara rasmi lain seperti pertandingan bahas, syarahan, seminar dan sebagainya mestilah dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Melayu sebutan baku.

Sekian bagi tindakan Y. Bhg. Datuk/Tuan/Puan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DAN CINTAILAH BAHASA KITA”

(DATUK DR. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NOORDIN)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k.
1. Y. B. Datuk Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pendidikan Malaysia
2. Y. B. Dr. Leo Michael Toyad, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y. B. Dr. Fong Chan Onn, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II, Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Timbalan Ketua Setiausaha II, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Tiada ulasan: