11 April 2010

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000, Pelaksanaan Sebutan Baku

KP(BS)8591/Jld.XVI/(3)
16 Februari 2000

Pelaksanaan Sebutan Baku dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan pihak Y. Bhg. Dato’/Datuk/Tuan tentang pelaksanaan sebutan baku di sekolah.

2. Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa sebutan baku yang terus dilaksanakan di sekolah adalah hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja.

3. Walau bagaimanapun, untuk ujian lisan dalam peperiksaan awam, sebutan baku atau sebutan biasa boleh digunakan. Bagi pengajaran dan pembelajaran mata-mata pelajaran selain Bahasa Melayu serta urusan-urusan lain di sekolah, sebutan biasa digunakan.

4. Dengan berkuat kuasanya Surat Pekeliling Ikhtisas ini, maka Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1993 bertarikh 30 September 1993 yang bertajuk “Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku” dibatalkan.

5. Sila maklumkan kandungan pekeliling ini kepada semua sekolah di negeri Y. Bhg. Dato’/Datuk/Tuan.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

tt.
DATUK DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Tiada ulasan: