02 April 2012

Bahasa Melayu Memiliki Lebih Sejuta Istilah

Pedoman Bahasa (JPEG) 087. Kosa Kata dan Istilah.
“Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah menonjolkan kemampuannya sebagai wadah penyampai ilmu dalam pelbagai bidang. Untuk menyokong peranan tersebut, jutaan istilah dan kosa kata dalam bahasa Melayu telah dicipta. Dalam hal ini, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) selaku badan yang diberikan tanggungjawab untuk mengembangkan bahasa Melayu turut memainkan peranannya. Sehingga kini,  DBP telah menghasilkan lebih daripada sejuta istilah pelbagai bidang ilmu, dan sebanyak 868 104  daripadanya telah diterbitkan dalam 226 buah daftar istilah dan glosari istilah serta 51 buah kamus istilah. Selain itu, DBP juga telah menerbitkan buku pelbagai bidang dalam bahasa Melayu.” – Zaidi Ismail, “Bicara Bahasa: Kembalinya Kuasa Bahasa Melayu?”, Dewan Bahasa, April 2011.

Tiada ulasan: