04 Julai 2009

Bolehkah “Bagi” dan “Untuk” Bertukar Ganti?

Sari Rencana

1. Kata sendi untuk boleh bertukar ganti dengan bagi jika fungsinya ialah menunjukkan kegunaan sesuatu. Ayat contoh: Bantuan kemanusiaan bagi (untuk) mangsa peperangan itu sedang diusahakan.

2. Kata sendi untuk tidak boleh bertukar ganti dengan bagi jika fungsinya ialah menunjukkan bahagian yang diperuntukkan. Ayat contoh: Cincin berlian itu untukmu (*bagimu), sayang!

Muhammed Salehudin Aman, “Bolehkah Bagi dan Untuk Silih Berganti?”, Dewan Siswa, Julai 2009, halaman 20 – 21.

Masukan terdahulu: (1) Frasa “Oleh Sebab” Baku (2) Penanda Jamak (3) Bentuk Klitik (4) “Terbesar Sekali" Lewah (5) Daku dan Dikau (6) Sekalian, Sekali-kali dan Sekali-sekali.

Tiada ulasan: