12 Julai 2011

Tuntunan Bahasa: Kita Tidak Memerlukan Bentuk “Ianya”

Ulasan yang terdahulu
1. Tertib Mengarang untuk Penulis Blog dan E-Grup, 14 Januari 2009
2. Panduan Praktikum Sekolah Rendah, 3 Februari 2009
3. Keranda 52: Bahasa Kita, Air Mata dan Maruah Kita, 7 Februari 2009
4. Merokok: Makruh atau Haram? 6 Jun 2009
5. Ilmu Mengarang Melayu, 24 Februari 2011
6. Beberapa Sisi Masyarakat dan Alam Sabah Pra dan Pascaperang, 25 Februari 2011
7. Rumah Limas Rumah Pusaka: Arkib Tiga Buah Negeri, 3 Mac 2011
8. Perpaduan Nasional dalam Novel Orang Malaya, 11 Julai 2011

Tulisan ini ialah olahan kembali ulasan buku Tuntunan Bahasa: Asas Pegangan Pelajar yang saya tulis pada tahun 2004. Ulasan itu dibentangkan dalam satu diskusi di Keningau pada tahun yang sama. Buku yang diulas ialah terbitan tahun itu. Edisi kedua buku ini terbit pada tahun 2005. Sayang, saya belum berjaya memilikinya. Nota ringkas dan kandungan buku itu terdapat di sini. http://kembarabahasa.blogspot.com/2011/04/buku-tuntunan-bahasa.html.

Penulis buku itu ialah Profesor Dr. Haji Awang Sariyan. Sebagai penulis blog dan pencorak aktif buku wajah, beliau dikenali sebagai Kembara Bahasa. Kini beliau menghabiskan minggu-minggu terakhirnya sebagai Penyandang Pertama Kursi Pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di China, Beijing Foreign Studies University. Profil beliau dapat dibaca di blognya. http://kembarabahasa.blogspot.com/

Menurut penerbit, buku ini memberikan pedoman dan bimbingan penggunaan bahasa Melayu yang baku dan berkesan. Penerbit menyatakan, kandungan buku ini sudah teruji. Ujian itu dilakukan di dalam dan di luar negara. Khalayak yang terlibat dalam ujian itu ialah pelajar, pendidik, penulis, editor, serta peminat dan pencinta bahasa. Walau bagaimanapun, penulis buku ini pula menyatakan bukunya ini masih jauh daripada lengkap.

Buku ini memaparkan isu-isu lazim tentang penggunaan bahasa. Isu utama yang dibincangkan ialah penggunaan kata dan ayat. Selain itu, penulis juga membincangkan beberapa isu yang berkaitan dengan bahasa baku dan sebutan baku.

Buku ini terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama membicarakan hal yang berkaitan dengan bahasa baku, sebutan baku dan isu umum bahasa. Bahagian kedua membicarakan penggunaan kata dari segi bentuk dan maknanya. Sebagai contoh, dikemukakan sari dua bab. Dalam bab “Bilakah Bahasa Baku Perlu Digunakan?” penulis menghuraikan maksud bahasa baku dan situasi penggunaannya.

Menurut penulis, bahasa baku ialah satu daripada sekian banyak ragam yang ada dalam sesuatu bahasa. Bahasa baku digunakan dalam suasana rasmi di institusi pendidikan, di jabatan kerajaan dan oleh media massa. Sebagai contoh, kerja bertulis pelajar di sekolah, maktab dan universiti perlu ditulis dalam bahasa baku. Urusan berkaitan surat-menyurat, mesyuarat, laporan, taklimat dan ucapan di jabatan kerajaan perlu dikendalikan dengan menggunakan bahasa baku. Demikian juga halnya dengan siaran radio dan televisyen yang bersifat rasmi, seperti siaran berita, perlu dalam bahasa baku.

Dalam bab “Masalah Penggunaan Ianya” dinyatakan bahawa bentuk ianya merupakan ciptaan baharu yang tidak berasaskan tatabahasa. Penggunaan bentuk ini berpunca daripada sikap ambil mudah oleh setengah-setengah penulis. Berdasarkan ayat contoh yang diberikan, penulis merumuskan bahawa penggunaan ianya dalam ayat itu menyebabkan terputusnya hubungan logika antara frasa. Dengan perkataan lain, penggunaan ianya menjadikan komunikasi bertambah celaru dan bukannya semakin berkesan. Oleh itu, bentuk ianya tidak diperlukan sama sekali dalam bahasa kita.

Kandungan yang disajikan seperti contoh yang di atas dapat merangsang pemikiran pembaca. Kandungan itu juga dapat membantu pelajar menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin. Dari sudut yang lain, jikalau buku ini dibaca oleh banyak pelajar, tentulah banyak pula soalan akan dikemukakan oleh mereka kepada guru bahasa Melayu. Dengan demikian, semua guru yang mengajarkan bahasa Melayu mesti membaca buku ini. Jikalau tidak, ada kemungkinan mereka akan terpinga-pinga dengan soalan pintar yang dikemukakan oleh pelajar mereka.

Gaya persembahan buku ini menarik. Babnya pendek-pendek. Kesemuanya terdapat 109 bab. Setiap bab mengambil ruang antara satu hingga enam halaman. Umumnya, setiap bab dapat berdiri sendiri dan pembaca yang sibuk dapat membaca mana-mana bab yang difikirkan sesuai atau perlu diberi keutamaan.

Penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kosa kasa yang digunakan amat sesuai untuk orang awam, khususnya para pelajar. Perenggannya pendek-pendek dan menyerlahkan keutuhan dari segi tautan. Kesemua perkara ini dapat merangsang para pembaca menyelesaikan pembacaan masing-masing.

Unsur-unsur kelakar di sana sini pula, terutamanya pada penutup bab, dapat memikat pembaca untuk meneruskan pembacaan. Pembaca mungkin ketawa atau terpegun apabila membaca ungkapan, klausa atau ayat seperti yang berikut:

1. Membuat fatwa bahasa tanpa rujukan yang sah

2. Apabila anda tidak menggunakan kata yang betul, anda tidak layak disebut cendekiawan, sebaliknya hanya menjadi cendawan.

3. Usahlah, misalnya, mengatakan Pemuda itu sungguh ayu, hanya kerana kata adjektif ayu sama jenis dengan kata adjektif tampan atau segak.

4. Jangan sampai anda mengatakan “Saya akan menghadiahkan anak saya sebuah komputer” kerana tampaknya anak anda itulah yang akan menjadi hadiah.

5. Orang yang berlari tidak semestinya lari, dan orang yang lari tidak perlu berlari.

Akhirnya, perhatikan petikan ini, “… jelas bahawa makna kata kemaluan tidak sepatutnya disempitkan kepada makna alat kelamin sahaja; sama halnya dengan kata mengandung yang makna asasnya bukan hamil tetapi berisi.” Pada saya, petikan ini amat berkaitan dengan tujuan penulisan buku ini. Carilah buku ini di pasaran dan bacalah dengan teliti untuk memahami mesej tersirat yang hendak disampaikan oleh pengarangnya.

Tiada ulasan: